Meldpunt Uitbraken Infectiezieken & BRMO (MUIZ)

Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectiezieken & Bijzonder Resistente Micro-Organismen (MUIZ) is een webapplicatie & samenwerkingsnetwerk vóór en dóór zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeg-verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en drie GGD’en. De webapplicatie toont transparant, ‘realtime’ uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland.

Dagelijks zijn er talloze patiëntoverplaatsingen tussen zorginstellingen. Infectieziekten zoals norovirus en influenza, of BRMO kunnen zich zo verspreiden tussen instellingen en nieuwe uitbraken veroorzaken. Bij een uitbraak worden patiënten/bewoners ziek, worden er medewerkers ziek, moeten afdelingen soms sluiten en zijn allerlei maatregelen nodig zoals beschermende kleding en desinfectie. Uitbraken kunnen zorginstellingen veel geld kosten. Door het regionale overzicht op uitbraken weten zorginstellingen van elkaar wat er speelt. Zorgprofessionals kunnen zo tijdiger maatregelen nemen om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. De webapplicatie toont bij elke zorginstelling contactpersonen voor vragen en advies.
Alle betrokken professionals bij infectiepreventie kunnen elkaar nu gemakkelijk informeren over uitbraken.

De meerwaarde van MUIZ is:
– gebruiksvriendelijk en beveiligd uitbraken van infectieziekten en BRMO melden, aan de GGD, aan elkaar en zo nodig aan het RIVM (SO-ZI/AMR);
– verspreiding van infectieziekten en BRMO voorkomen, door het transparant delen van informatie over uitbraken;
– versterking van regionale infectiepreventie en ‘awareness’ op uitbraken;
– netwerkversterking van infectiepreventie professionals, door contact te bevorderen tussen alle betrokkenen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en de GGD;
– regionale rapportage van trends en bijzonderheden door de GGD.

Hogere doelen van MUIZ zijn:
– het bevorderen van patiëntveiligheid;
– besparing op zorg- en personeelskosten.

Aangesloten zorginstellingen
In februari 2017 startte de GGD Rotterdam-Rijnmond met de implementatie van MUIZ. In september 2017 volgde de GGD Zuid-Holland Zuid en in juli 2018 is GGD Zeeland aangesloten. Na twee jaar gebruiken bijna 300 zorgprofessionals MUIZ, uit zestig zorgorganisaties (koepels) met honderden locaties. Van deze zorgorganisaties committeerden alle bestuurders zich aan het samenwerkingsconvenant MUIZ.
Hiermee is MUIZ in gebruik bij alle ziekenhuizen en 97% van de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en revalidatie in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid en bij 87% van de zorgorganisaties in Zeeland, waar de implementatie nog in volle gang is.

Het succes van MUIZ blijft niet onopgemerkt; zes andere zorgnetwerken in Nederland zijn geïnteresseerd in MUIZ en verkennen de mogelijkheid om MUIZ ook in hun regio te implementeren.

Voor meer informatie: www.meldpuntuitbraken.nl

Scroll naar boven