Project regionaal Antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid afgerond

Twaalf verpleeghuisorganisaties, RLM en GGD hebben van oktober 2018 tot en met december 2019 in de regio Zuid-Holland Zuid gewerkt aan het regionaal Antibioticabeleid. In het document staat voor negen categorieën, zoals bijvoorbeeld luchtwegen, oogklachten en dermatologie, beschreven hoe deze behandeld kunnen worden en welke antibiotica specialisten ouderengeneeskunde hiervoor kunnen voorschrijven. Het regionaal Antibioticabeleid moet de kans op infecties gaan verminderen en ongevoeligheid (resistentie) voor antibiotica voorkomen.

Noodzaak

Wanneer artsen in de regio vaker dezelfde antibiotica voorschrijven, krijgt de zorg meer ervaring met de middelen. Zorgverleners komen hierdoor meer te weten over micro-organismen en antibioticaresistentie en ontdekken sneller of een bepaald middel negatieve effecten heeft. Initiatiefnemer Inger Montfoort, specialist ouderengeneeskunde in Het Parkhuis in Dordrecht, vertelde in een eerder interview over de noodzaak van het regionale Antibioticabeleid voor verpleeghuizen: “De specialisten deden allemaal wat anders op het gebied van antibiotica. Ik heb een tijdje geleden bedacht dat het fijn zou zijn als we in de regio gewoon één beleid zouden hanteren. Niet alleen in de keuze van het middel, maar ook in de duur van de kuur.”

Samenwerking

Samenwerking is volgens Inger de grote kracht van dit project. Een groep van onder meer specialisten ouderengeneeskunde, een arts-microbioloog en een arts infectieziekten van de GGD kwamen vanaf september 2018 een jaar lang bijna maandelijks bij elkaar om het regionaal Antibioticabeleid te bespreken. Ook hebben zij een aantal keer overlegd met apothekers en is het beleid afgestemd met infectiologen in de ziekenhuizen. Dit laatste is heel belangrijk volgens Inger: “Het is heel mooi als de zorg in het ziekenhuis en de zorg in verpleeghuizen op elkaar is afgestemd.”

Strakker en bewuster voorschrijven

Alfred Teeuw was als specialist ouderengeneeskunde namens onder meer zorginstelling Salem betrokken bij het project en twijfelt geen seconde aan het nut van een regionaal Antibioticabeleid. “Landelijk gezien komt BRMO en ABR steeds meer voor”, zegt hij. “Er was laatst een patiënt die ongevoelig bleek te zijn voor 26 soorten antibiotica. Het is heel goed dat we het antibioticabeleid in de regio samen hebben opgepakt. Hierdoor gaan artsen strakker en bewuster voorschrijven. Dit zal zeker een positief effect hebben.”

Ook specialist ouderengeneeskunde Monique Krale, die namens zorggroep Crabbehof betrokken was bij het project, is blij met het regionaal Antibioticabeleid. “Het is een handzaam, praktisch document geworden dat wij veel gebruiken”, vertelt zij. “Omdat wij ook diensten draaien in Het Spectrum De Sterrenlanden is het heel goed dat we nu met hetzelfde document werken.” Voor Monique was het een meerwaarde dat er een arts-microbioloog en een arts infectiezieken betrokken waren bij de totstandkoming van het document: “Zij bekijken de materie van een heel andere kant en dat was heel nuttig en leerzaam.”

Subsidie

Het regionale Antibioticabeleid is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast initiatiefnemer Inger Montfoort was Marleen Rijneveld betrokken als projectleider bij het regionale Antibioticabeleid voor verpleeghuizen in Zuid-Holland Zuid.

Bekijk het ‘Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid’

Scroll naar boven