Peiling inwerkprogramma infectiepreventie

Wanneer nieuwe medewerkers starten binnen een zorgorganisatie doorlopen zij vaak een inwerkprogramma. Bij inwerkprogramma’s binnen de zorg wordt vaak al aandacht besteed aan het thema infectiepreventie, bijvoorbeeld door middel van een e-learning. Het IP&ABR Zorgnetwerk ZWN wil in samenwerking met de werkgroep MBO/HBO en scholingsdeskundigen een basisset “inwerkprogramma infectiepreventie” ontwikkelen die vrij te gebruiken is voor zorgorganisaties in de regio. Het voordeel hiervan is dat alle zorgorganisaties hierdoor aandacht kunnen besteden aan infectiepreventie tijdens het inwerkproces van nieuwe medewerkers. Momenteel ontwikkelen veel organisaties dit voor zichzelf en met samenwerken wordt dit proces uniformer en efficiënter.

Voordat wij beginnen met het ontwikkelen van een basisset willen wij graag een peiling doen naar behoefte en andere nuttige informatie. Er is een peiling ontwikkelt voor medewerkers binnen organisaties die reeds een inwerkprogramma infectiepreventie hebben en een peiling voor medewerkers binnen organisaties die nog een inwerkprogramma infectiepreventie hebben. De peilingen kunnen hieronder worden ingevuld:

Peiling voor medewerkers in organisaties met inwerkprogramma infectiepreventie

Peiling voor medewerkers in organisaties zonder inwerkprogramma infectiepreventie

Scroll naar boven