Oproep medewerking aan vragenlijst organisaties in de V&V

In de opbouw van het ABR Zorgnetwerk en het geven van uitvoering aan onze taken, willen we graag weten hoe zaken nu geregeld zijn. Hiervoor gebruiken we onder andere vragenlijsten die we uitzetten bij zorgprofessionals in de regio. Onlangs is er via de regionale afdeling van Verenso een vragenlijst gestuurd naar de specialisten oudergeneeskunde van de regionale organisaties in de Verpleging en Verzorging (V&V).

 Deze vragenlijst gaat in op onder andere het infectiepreventiebeleid en de transmurale werkafspraken binnen uw organisatie. Eén ingevulde vragenlijst per V&V-organisatie is voldoende. De vragenlijst kan ingevuld worden door de specialist ouderengeneeskunde of door de voorzitter van de infectiepreventiecommissie. Mocht de mail u zijn ontschoten dan kunt u via deze link de vragenlijst benaderen. We hopen op veel respons!

 

Scroll naar boven