Ontwikkelingen binnen het Puntprevalentieonderzoek (PPO)

Sinds de start van Els Punt, de coördinator van het puntprevalentieonderzoek (PPO) verpleeghuizen in Zuidwest-Nederland,  zijn er verschillende ontwikkelingen te melden binnen het PPO. Er is een steekproef getrokken van alle locaties die voldoen aan de criteria voor het onderzoek (locatie met > 30 bewoners onder regie van een SO).  In deze steekproef is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen de subregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Alle locaties uit deze steekproef zijn middels een uitnodigingsbrief benaderd om deel te nemen aan het PPO.

Inmiddels hebben 17 locaties bij de PPO coördinator aangegeven dat ze positief staan ten opzichte van deelname aan het PPO. Op dit moment worden met deze organisaties/locaties voorbereidingsgesprekken gevoerd of staan ze gepland om alles door te nemen. Als alle seinen op groen staan wordt contact met het eigen MML gelegd en kan de voorbereiding (praktisch en het verkrijgen van toestemming van de bewoners) voor de daadwerkelijke meting in gang worden gezet. Dit heeft enige doorlooptijd nodig, het streven is om over 4-6 weken de daadwerkelijke meting op een deel van de aangemelde locaties te laten plaatsvinden.

De doelstelling is om in de gehele regio Zuidwest Nederland 30 locaties te includeren. We zijn op dit moment dus goed op weg als regio om het inzicht te vergroten naar hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen.

 

Scroll naar boven