Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO: zowel zorgprofessionals als bestuurders zijn tevreden

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) geeft zorgprofessionals inzicht in uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio. Actueel en per zorginstelling, zodat men maatregelen kan nemen om verspreiding te voorkomen.
MUIZ is sinds februari 2017 live en na één jaar geëvalueerd. De evaluatie bevestigt: MUIZ heeft toegevoegde waarde.
Een systeem als MUIZ is nieuw, er was nog geen systeem dat inzicht gaf in uitbraken van infectieziekten en BRMO. Zorginstellingen zien nu van elkaar wat er speelt.

Belangrijke conclusies uit de evaluatie zijn dat MUIZ gebruiksvriendelijk is, overzicht biedt en van toegevoegde waarde is voor de bestrijding van uitbraken. Zonder extra registratielast, vindt Jan Dijks, bestuurder van Stichting ConForte: ‘In de evaluatie wordt de gebruiksvriendelijkheid goed beoordeeld, zo ervaren wij het ook in verpleeg- en verzorghuizen. Het levert zelfs tijdswinst op.’

Evaluatie
De evaluatie is uitgevoerd door afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam en het projectteam MUIZ van de GGD Rotterdam-Rijnmond. In totaal ontvingen 193 MUIZ-gebruikers in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid een online enquête om deel te nemen aan de evaluatie. Ook zijn er kwalitatieve interviews gehouden met bestuurders van de aangesloten (zorg)instellingen.

Tijdiger preventieve maatregelen
MUIZ is sinds februari 2017 live. Inmiddels zijn er 117 uitbraken gemeld, waaronder 16 uitbraken van BRMO. In de evaluatie komt naar voren dat het Meldpunt waardevol is voor zorgprofessionals van ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en de GGD. Overzicht biedt de mogelijkheid om tijdiger preventieve maatregelen te nemen, met minder uitbraken en daarmee minder zieke patiënten, medewerkers, gesloten afdelingen en kosten voor uitbraakbestrijding tot gevolg.

Samenwerking
MUIZ is gebouwd voor en door professionals van Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), ConForte, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en de GGD’en Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Er zijn bijna 200 zorginstellingen aangesloten of voornemens om aan te sluiten. Dit zijn de ziekenhuizen en 95% van de locaties verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Met projectsubsidie van het ministerie van VWS volgde Zuid-Holland Zuid in september 2017 met de implementatie van MUIZ en Zeeland vanaf juli 2018. Dit is voor alle partijen belangrijk, want infecties beperken zich natuurlijk niet tot regiogrenzen.

Landelijke interesse

Hoewel het initiatief in deze regio is ontstaan, wordt elders in het land ook de urgentie gevoeld onder professionals en bestuurders om samen te werken aan infectiepreventie en de bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie.

Werk aan de winkel

Natuurlijk is er naast lof voor MUIZ ook werk aan de winkel! Professionals zouden MUIZ bijvoorbeeld vaker kunnen raadplegen rondom opnames en overplaatsingen van patiënten. Er is behoefte aan kennis- en netwerkbijeenkomsten om elkaar te blijven zien en aan doorontwikkeling van MUIZ. Wensen zijn om te verkennen hoe informatie uit MUIZ functioneel breder te delen is, bijvoorbeeld met meer doelgroepen, en of er in de toekomst toch individuele patiëntgegevens gedeeld kunnen worden. Ook leeft de vraag of MUIZ ook als monitoringsinstrument bruikbaar is.

U kunt het rapport opvragen via: digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.meldpuntuitbraken.nl of contact opnemen met het projectteam MUIZ van de GGD Rotterdam-Rijnmond: digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl

Scroll naar boven