MAIL – folders

In de afgelopen dagen zijn de nieuwe animatie video’s, tekeningen en brieven van het MAIL-project reeds geïntroduceerd. Tenslotte zijn er ook nog een aantal nieuwe, uniforme folders gemaakt om patiënten verder te informeren. Het betreft een algemene folder over BRMO die met de brief ‘verzoek om test te doen’ meegestuurd kan worden en een zevental folders over verschillende micro-organismen. In de folders wordt o.a. informatie gegeven over wat het voor de patiënt betekent om drager te zijn, wat het voor de mensen in hun omgeving betekent, welke maatregelen er in zorginstellingen genomen zullen worden, de follow-up, etc. 

Een aantal van deze folders is als Pdf-bestand te vinden op de website van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland (https://amrzorgnetwerkzwn.nl/mail/). Een Word-bestand met de ruwe teksten kan ook worden opgevraagd bij de projectgroep (mailproject.mmiz@erasmusmc.nl). De folders kunnen daarmee worden opgemaakt in de huisstijl van het eigen ziekenhuis en een aantal velden kan worden ingevuld met alle benodigde gegevens. 

Scroll naar boven