International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC)

Van 13 tot en met 17 september vond de International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC) plaats in Genève, Zwitserland. Dit congres vond deels fysiek en deels digitaal plaats. Tijdens het congres waren er veel presentaties over COVID-19, maar ook de onderwerpen: handhygiëne, post-operatieve wondinfecties, reiniging en desinfectie, antibiotica voorschrijving, resistentie en infectiepreventie richtlijnen kwamen aan bod. Twee collega’s actief binnen het zorgnetwerk leverden een inhoudelijke bijdrage aan dit congres. 

Hier presenteerde Anneloes van Veen, promovenda in het Erasmus MC, op woensdag 15 september de poster ‘Regional variability in the interpretation of contact precautions for Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacterales (ESBL-E): a cross-sectional survey.’ De poster, ingediend namens het zorgnetwerk, was gebaseerd op een inventarisatie naar de isolatiemaatregelen die de regionale ziekenhuizen nemen bij verschillende BRMO’s. Hier heeft een flinke groep deskundigen infectiepreventie en artsen-microbioloog uit de regio aan meegewerkt. Naar aanleiding van deze regionale inventarisatie zullen de verschillende ziekenhuizen met elkaar in gesprek gaan om het beleid, waar mogelijk, meer op elkaar af te stemmen. 

Op donderdag 16 september moest Manon van Dijk, eveneens promovenda in het Erasmus MC, een presentatie geven van 10 minuten in de sessie ‘Surgical Site Infections’. Haar presentatie was getiteld: ‘Evaluating a management team training by measuring the adherence to a surgical site infection (SSI)-bundle’. Ondanks dat er tegelijkertijd nog meerdere presentaties waren, was de opkomst goed en is de presentatie goed verlopen. Naar aanleiding van de presentatie is een connectie gelegd met de Hannover Medical School, waar mogelijk een samenwerking uit voort zal komen. 

Scroll naar boven