Hulp gevraagd bij maken risicoprofiel

Op dit moment zijn we bezig met het oprichten van een werkgroep ‘Regionaal risicoprofiel en beheersplan’ binnen het ABR zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Het risicoprofiel zal inzicht geven in de risico’s op antibioticaresistentie (ABR) in de regio en de risico’s per type (zorg)organisatie. Tevens zal het een beeld geven van wat er in de regio al gebeurt om de risico’s te beheersen. Risico’s op organisatorisch en bestuurlijk vlak die van invloed zijn op de beheersing van ABR zullen ook worden opgenomen in het risicoprofiel.

Het risicoprofiel vormt de basis voor een risicobeheersplan, waarbinnen prioritering van beleid en maatregelen belangrijk is. Tevens is het een middel om organisaties, bestuurders en professionals in het zorgnetwerk bij elkaar te brengen en te informeren.

Het opstellen van het profiel is een interactief proces waarbij een groep van experts de risico’s in de regio in kaart zullen brengen. Hierbij zal een landelijke leidraad, die voor dit doeleinde is opgesteld, als basis dienen.

Op dit moment zoeken we nog verschillende professionals (o.a. huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts-microbioloog, deskundige infectiepreventie). Wilt u uw kennis en ervaring delen en bent u geïnteresseerd in deelname aan de werkgroep dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Rianne Vriend. Zij is de epidemioloog van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland en de trekker van het risicoprofiel. Rianne is te bereiken via: r.vriend@rotterdam.nl.

Scroll naar boven