Het RCT stelt zich voor: Tim Robbers, huisarts

In deze nieuwsbrief stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….

Tim Robbers: “Ik ben huisarts en sinds september lid van het RCT. Antibioticaresistentie is een groot probleem. Ik zet me hiervoor graag in, om de volksgezondheid te beschermen. In het RCT wil ik ideeën gaan delen over hoe huisartsen het beste te bereiken en informeren zijn. Hoe denken huisartsen? Dat is mijn toevoeging aan het RCT.”

Bewustzijn vergroten bij huisartsen

“Infectieziekten vond ik altijd al interessant. Hiervoor was ik huisarts in een andere regio en daar begeleidde ik FTO’s (farmacotherapeutisch overleg) voor het SABEL-project. Dat zijn besprekingen met huisartsen en apothekers waarin het voorschrijfgedrag van antibiotica van de deelnemende artsen onder de loep wordt genomen. Dat zet ik nu in de regio Zuidwest-Nederland voort. Met het RCT proberen we antibioticaresistentie in deze regio op verschillende vlakken meer op de agenda te zetten en onnodig antibioticagebruik te verminderen.

In Nederland is het aantal antibioticavoorschriften laag, vooral in vergelijking met andere landen. Maar willen we dat zo houden, dan moet er wel actie ondernomen worden. Ook bij ons is er namelijk een over-gebruik van antibiotica en er zijn grote verschillen in voorschrijfgedrag tussen artsen. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij huisartsen, want zij schrijven 80% van alle extramurale antibiotica in Nederland voor. Een kuurtje voorschrijven is zo gedaan, maar daar doe je soms meer kwaad mee dan goed. Antibiotica zijn niet altijd effectief, hebben bijwerkingen én hoe meer we ze voorschrijven, hoe groter de kans op resistente bacteriën. Daarom is het belangrijk om het bewustzijn over antibiotica te verhogen.  

Vanuit mijn functie als huisarts denk ik graag mee in het RCT om huisartsen zo goed mogelijk te bereiken. Daarnaast wil ik zorgen voor begrip tussen de eerste- en de tweedelijnszorg. Het kunnen delen van kennis en ervaring is daarvoor belangrijk.”

Samen naar minder antibiotica

“Samen kunnen we de bewustwording vergroten, zodat we antibioticagebruik op een goede manier inzetten. Ik hoop dat we dan over een paar jaar zien aan de cijfers dat er minder antibiotica voorgeschreven wordt.”

  • Woonplaats: Brielle
  • Leeftijd: 33 jaar
  • Hoby’s: wielrennen en kitesurfen
Scroll naar boven