Praatplaat infectiepreventie

Onze collega’s van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht hebben een praatplaat ontwikkeld over infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. Bekijk de praatplaat hier!

Praatplaat infectiepreventie

Onze collega’s van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht hebben een praatplaat ontwikkeld over infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. In de gehandicaptenzorg is het risico op verspreiding van micro-organismen groot, door de vele contactmomenten, diversiteit van de doelgroep en de aard van de zorgverlening. Daarom is het des te belangrijk dat er aandacht is voor infectiepreventie in deze sector. In de praatplaat zijn de risico’s in de gehandicaptenzorg, 5 pijlers van infectiepreventie en de organisatie van infectiepreventie in Nederland duidelijk en creatief weergegeven. Bekijk de praatplaat hieronder:

Scroll naar boven