Even voorstellen: Laurence Walhout, adviseur ABR zorgnetwerk Zuidwest Nederland

Mijn naam is Laurence Walhout en per 16 september 2019 ben ik gestart als adviseur bij het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Ik ga aan de slag met een aantal van de activiteiten uit de subsidieaanvraag van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Zo ga ik bijvoorbeeld het regionale scholingsplan opstellen en mede uitvoeren. Concreet zal ik starten met de ondersteuning van de regionale huisartsenscholing en de werkgroep samenwerking MBO/HBO. Daarnaast zal ik verschillende regionale netwerkbijeenkomsten organiseren en een aantal werkgroepen als projectsecretaris gaan ondersteunen. Ook ga ik het plan maken en uitvoeren voor een regionale infectiepreventieweek. Waar nodig zal ik de RCT-leden en de netwerkmanager van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland adviseren en ondersteunen bij de verschillende activiteiten, projecten en bijeenkomsten die op stapel staan.

Hiervoor ben ik werkzaam geweest binnen het Erasmus MC Congresbureau waar ik diverse projecten organiseerde en tevens in het Franciscus Gasthuis & Vlietland waar ik coördinerende werkzaamheden had. Een deel van deze werkzaamheden zal ik blijven combineren met mijn huidige functie. Ik ben bereikbaar via het volgende mailadres: l.walhout@erasmusmc.nl

Scroll naar boven