Eerste fase project MAIL afgerond

Het eerste onderdeel van het MAIL-project is inmiddels afgerond! De afgelopen tijd hebben we geïnventariseerd wat er nu in de regio is aan foldermateriaal, brieven en websiteteksten over BRMO. In totaal zijn er 78 van dit soort communicatie uitingen bij 10 zorginstellingen verzameld. USG heeft vervolgens een taalanalyse uitgevoerd op deze communicatie uitingen. Uit deze taalanalyse bleek onder andere dat:

  • de basis op orde is;
  • positieve en heldere taal wordt gebruikt;
  • vakjargon meestal wordt toegelicht.

Tips zijn er ook:

  • Afbeeldingen en illustraties gebruiken
  • Aandacht besteden aan de menselijke kant
  • Oog hebben voor anderstaligen

Stap 2 project MAIL

Momenteel zijn wij volop bezig met stap 2. In deze stap onderzoeken we of de boodschap uit het foldermateriaal, de brieven en websiteteksten goed is overgekomen bij patiënten. Dit doen wij door 1000 patiënten (100 per zorginstelling) een vragenlijst voor te leggen. Dit zijn patiënten die in het verleden in een zorginstelling hebben gelegen en daarna informatie hebben gekregen van deze zorginstelling over een contactonderzoek naar BRMO.

Scroll naar boven