Eerste ervaringen SABEL FTO

Sinds enige tijd faciliteren wij vanuit het Zorgnetwerk het SABEL FTO. Dit FTO gaat in op de vraag wat huisartsen kunnen verbeteren in hun eigen antibiotica voorschriften om de toename van antibioticaresistentie tegen te gaan.

Hoewel we in Nederland al terughoudend zijn met het gebruik van antibiotica, is er nog ruimte voor verbetering. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat er tussen huisartsen grote verschillen bestaan in het voorschrijven van antibiotica. Hiernaast worden er in sommige situaties nog antibiotica voorgeschreven, terwijl de richtlijnen aangeven dat ze niet nodig zijn.

Inmiddels hebben in onze regio bijna tien SABEL FTO’s plaatsgevonden en deze zijn zeer goed ontvangen! De huisartsen geven aan goed inzicht te hebben gekregen in hun eigen antibiotica voorschrijfgedag. Daarnaast hebben ze duidelijke verbeterpunten meegekregen om in hun eigen praktijk toe te passen.

Bent u een huisarts en ook enthousiast geworden over het SABEL FTO? Stuur voor meer informatie of om uw FTO-groep aan te melden een email naar abr.zwn@erasmusmc.nl.

Scroll naar boven