Een update vanuit Handsome

Handschoenen worden vaak worden gebruikt wanneer handhygiëne noodzakelijk is. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een alternatief voor handhygiëne, aangezien vuile handen handschoenen besmetten en handen vaak besmet raken tijdens het verwijderen van handschoenen. Vanuit Handsome is onderzocht of de handhygiëne-interventie de vervanging van handhygiëne door handschoengebruik heeft verminderd. Er is gekeken naar de compliance op de door de WHO gedefinieerde momenten voor handhygiëne, daarbij is onderscheid gemaakt tussen:

  1. handhygiëne zonder handschoenen aan/uit te doen;
  2. handhygiëne gecombineerd met het aan- en uittrekken van handschoenen;
  3. geen handhygiëne, maar handschoenen werden aangetrokken/uitgetrokken (substitutie);
  4. geen handhygiëne en handschoenen waren onterecht niet verwisseld;
  5. geen handhygiëne en geen handschoenen.

In het onderzoek zijn 4.666 handhygiënemomenten meegenomen verdeeld over 345 zorgmedewerkers op 36 verpleeghuisafdelingen die meedoen aan Handsome. De Handsome-interventie blijkt niet succesvol in het verminderen van de substitutie van handhygiëne door handschoenen. Er was een afname van verpleegkundigen/verzorgenden die hun handschoenen niet uitdeden na blootstelling aan lichaamsvloeistoffen (van 26% naar 9%) en een toename van het gebruik van handschoenen met handhygiëne (3% tot 9%).

Het volledige artikel is te lezen in Infection Control & Hospital Epidemiology

 

Scroll naar boven