De animatie Schoonmaak & Desinfectie is live!

Schoonmaak en desinfectie in ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt om verschillende redenen niet altijd volgens de geldende richtlijnen uitgevoerd. Daarom is binnen het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland in 2022 de werkgroep Schoonmaak & Desinfectie opgericht. Deze werkgroep heeft als doel om educatiemateriaal voor medewerkers in de zorg die betrokken zijn bij schoonmaakwerkzaamheden te ontwikkelen.

Eind januari is het eerste product vanuit deze werkgroep gepresenteerd aan de leden van de VHIG (de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie) regio Rotterdam-Rijnmond: de animatie Schoonmaak & Desinfectie. Deze animatie kan door deskundigen infectiepreventie tijdens scholingsmomenten aan schoonmaakmedewerkers worden ingezet als startpunt van de scholing, als uitgangspunt om het gesprek aan te gaan en als ondersteuning bij de scholing. Ook is er een presentatie beschikbaar met meer informatie over de animatie, hoe deze gebruikt kan worden en een aantal suggesties voor quizvragen over schoonmaak en desinfectie. De leden van de VHIG regio Rotterdam-Rijnmond waren enthousiast en gaven aan dat de animatie een goede visuele aanvulling op het bestaande lesmateriaal is.

Uiteraard is de animatie beschikbaar voor iedereen die scholing over infectiepreventie aan schoonmaakmedewerkers in de zorg geeft. Meer informatie is te vinden op de website van het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland: www.abrzorgnetwerkzwn.nl.  

Klik op deze link om direct naar de animatie en PowerPoint presentatie te gaan.

Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact met ons op via abr.zwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven