CIP Netwerk voor intramurale langdurige zorg

Het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland werkt aan het opzetten van een regionaal Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk. Met name binnen de intramurale langdurige zorg is nog niet altijd standaard een deskundige infectiepreventie aanwezig binnen zorginstellingen. Vaak zijn er wel Contactpersonen Infectie Preventie die infectiepreventie binnen de organisatie als aandachtsgebied hebben. We starten met een netwerk voor de CIP-ers die werkzaam zijn binnen de langdurige zorg. Contactpersonen Infectie Preventie is één van de functiebeschrijvingen die in dit kader gebruikt worden: ook Hygiëne Kwaliteit Medewerkers (HKM) of aandachtsvelders infectiepreventie zijn van harte welkom in het CIP netwerk.

Vanuit het Zorgnetwerk willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. Het netwerk zorgt voor de organisatie, sprekers en opvolging van wensen en afgesproken acties. Een pilot en opstart hiervan is uitgevoerd bij Humanitas, lees hier ook het interview.

Indien u deel uit wilt maken van dit netwerk horen wij dat graag. Daarnaast zijn suggesties en tips voor specifieke informatiebehoefte zeer welkom. Wij horen ook graag waar CIP-ers graag kennis over willen uitwisselen, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken in de opstart van dit project.

Eerste startbijeenkomst

De startbijeenkomst is op 1 februari 2022 in Dordrecht. Aanmelden kan hieronder:
Deelnemen CIP-startbijeenkomst Dordrecht 1 februari 2022

Programma startbijeenkomsten

Het programma van de startbijeenkomsten zal er als volgt uitzien:
14:00-14:15 uur: Inloop
14:15-14:30 uur: Introductie door dagvoorzitter Janet Vos
14:30-15:45 uur: Gedragsverandering op de werkvloer: hoe pak je dat aan?
15:45-16:15 uur: Presentatie Humanitas project voor CIP-ers
16:15-16:30 uur: Interactieve afsluiting
16:30-17:00 uur: Borrel

Het programma is hier tevens te downloaden en vrij te verspreiden voor de regio.

Scroll naar boven