CIP basistraining dagdeel 1 (Goes)

Datum: 12/09/24
Tijd: 15:00 – 20:00 

De CIP basistraining is een training voor contactpersonen infectiepreventie van 2 dagdelen met 4 effectieve uren. Er is ruimte om te leren van en met elkaar. In de training zitten diverse interactieve elementen in de vorm van gezamenlijke opdrachten, casussen en vraagstukken uitwerken. 

Tussen de dagdelen zitten minimaal 1 maand, zodat de deelnemers voldoende tijd hebben om de voorbereidende opdrachten uit te voeren.  

 • Dagdeel 1: 12/09/24
 • Dagdeel 2: 10/10/24 (klik hier voor meer informatie)

De contactpersoon infectiepreventie kan met de opgedane kennis:  

 • hygiëne en infectiepreventie introduceren binnen de eigen afdeling/locatie,  
 • collega’s motiveren/inspireren om een gedragsverandering te weeg te brengen t.a.v. hygiënisch werken   
 • aandachtspunten t.a.v. hygiëne en infectiepreventie binnen de eigen afdeling/locatie signaleren 

Het programma van dagdeel 1 ziet er als volgt uit:

 • Welkom, uitleg programma en voorstelronde  
 • Het belang van hygiënisch werken m.b.v. de cijferreeks  
 • Micro-organismen  
  • Wat zijn micro-organismen? 
  • Welke soorten zijn er? 
  • Zijn ze gevaarlijk? 
  • Waarom is antibioticaresistentie een probleem? 
  • Hoe voorkom je verspreiding (het doorbreken van de besmettingscyclus)? 
 • De rol van de CIP-er in de organisatie  
  • Wat kunnen taken en verantwoordelijkheden zijn van een CIP-er? 
  • Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor een CIP-er om goed te functioneren? 
  • Over welke kwaliteiten moet een CIP-er bezitten 
 • De basis hygiëne maatregelen  
  • Persoonlijke hygiëne 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
  • Handhygiëne 
  • Reiniging en desinfectie 
 • Het meten van infectiepreventie in de praktijk m.b.v. meetinstrumenten  
  • Persoonlijke hygiëne en oefenen met feedback geven 
  • Werkomgeving  
 • Afsluiting en toelichting op de voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst 

Voorbereidende opdrachten zijn: 

 • Ga op zoek naar de hygiëne en infectiepreventie protocollen, waar staan deze (papier-digitaal op schijf of kwaliteitssysteem) en zijn ze gemakkelijk te vinden? 
 • Voer een meting persoonlijke hygiëne uit  
 • Voer een audit uit aan de hand van een kijkpuntenlijst 
 • Laat collega’s auw- en wouw foto’s maken 

Aanmelding

In onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de gehele serie van de CIP basistraining (dagdeel 1 op 12/09/24 en dagdeel 2 op 10/10/24)

Aanmeldformulier: CIP basistraining: gehele serie (Goes)

Scroll naar boven