Aan de slag met FTO’s over antibiotica in verpleeghuizen

 

Vanuit het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland is een werkgroep ‘FTO’s in de V&V’ gestart. Deze werkgroep heeft nagedacht over de ondersteuning die we vanuit het zorgnetwerk kunnen bieden bij het organiseren van een FTO over antibiotica. Er zijn verschillende opties afhankelijk van de wensen van de FTO-groep en de samenwerking die er al is met bijvoorbeeld de apotheek of het medisch microbiologische lab waarmee wordt samengewerkt. Het zorgnetwerk helpt u graag op weg bij het starten van een FTO. 

Waarom zijn FTO’s in de V&V belangrijk?

Goed voorschrijven van antibiotica levert een belangrijke bijdrage in de strijd tegen antibioticaresistentie. Hiervoor zijn een aantal zaken belangrijk, namelijk het opsporen, registreren en bewaken van infecties en het juist gebruik van antibiotica. Het organiseren van een FTO over antibiotica is een middel voor voorschrijvers in de V&V om hiermee aan de slag te gaan. 

Advies of ondersteuning nodig bij de organisatie van een FTO? 

Wilt u aan de slag met een FTO, maar weet u niet precies hoe dit aan te pakken of wilt u praktische hulp? Dan denkt het zorgnetwerk graag met u mee. Ondersteuning die het zorgnetwerk onder meer biedt is: het in contact brengen met regionale collega’s, een link leggen naar mogelijkheden voor de dataverzameling zoals SNIV, hulp bij de aanvraag accreditatie, tools voor de werkvloer en tot slot het organiseren (en verslaglegging) van het FTO.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons door te mailen naar: abr.zwn@erasmusmc.nl 
Voor meer informatie, lees ook onze flyer hieronder. 

Scroll naar boven